Backlit dark silhouettes of couple hiking in mountains, young man following girlfriends holding hands, side view graphic image

LUOTTAMUS

MENESTYS SYNTYY USKOSTA SIIHEN, MITÄ ON TEKEMÄSSÄ.

Mistä syntyy ajatus tai tunne luottamuksesta? Luottamuksen takana on paljon voimavaroja, jotka vahvistavat tai heikentävät omaa kuvaamme itsestämme ja vaikuttavat sitä kautta myös tekemiseen.

trust

Oman syväsukellukseni jälkeen tiedostan sen, että luottamuksen  takana on viisaus, joka leikkii ikään kuin piilosta kanssani. Se mihin kiinnität huomiota kasvaa. Niin totta. Tiedostin myös, että luottamuksen hetkellä on aina myös valinnan hetki. Valinta, jossa usein valitsemme sen tutun ja turvallisen tunteen tai toimintamallin. Ikään kuin vanha malli toimia tai ajatella olisi parempi kuin uusi. Tuttu ja turvallinen, joka haastaa uuden ja vielä tietämättömän. Vallinnan kohdalla tulee usein pelko. Uskallanko? Pystynkö? Osaanko? Jaksanko? Kysymysmerkkejä, joidenka takana on aina myös se toinen puoli, mitä uskomme mahdolliseksi, nyt. Mihin luotamme? Keneen luotamme?

Mitä kaikkea luottamus voi tuoda sinulle? Mitä se merkitsee sinulle? Oletko pohtinut näitä asioita?

hieroglyfi
Egyptiläisissä hieroglyfeissä sarvet merkitsevät sitä, mikä on pään yläpuolella ja sitä ”miten avaa tietä itselleen”.

Metaforana luottamus on minulle kuin sarvet, joihin voi tarttua, jopa tarrautua. Kuvittele, että käsissäsi on luottamuksen sarvet, viisauden sarvet. Voit mielikuvissa kokeilla niitä, tunnustella, puristella niitä. Anna tämän luottamuksen tunteen vahvistua. Tunne se todeksi. Miltä tuntuu, kun luottaa itseensä?

Uskallanko luottaa itseeni, omaan tunteeseeni vai luotanko enemmän muiden mielipiteisiin? Luotanko siihen, että voin menestyä? Rikastua? Löytää oikean kumppanin? Työn? Asunnon?

Elämään luottaminen, itseensä luottaminen on Valmennus Vuosikellon mentaalivalmennuksissa yksi osa-alue.

Luottamus on myös organisaatioissa yksi tärkeimpiä tekijöitä, joka johtaa parempaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Vaikuttaa tekemiseen ja sitä kautta tulokseen.

Minulle luottamus tuo sisäisen rauhan. Tietoisuuden siitä, että elämä kantaa. Saan nauttia elämän runsaudesta toteuttaessani elämäntehtävääni. Kiitos!

Jaa tämä postaus