Yhteiset innostuksen lähteemme

Tutustu asiantuntijoihimme Teilaan, Reijoon, Heljään ja Sariin

”Sinulla on
oikeus olla vahva
ja positiivinen

TEILA TANNER-HEIKKILÄ

Teila Tanner-Heikkilä: työelämätaidot nyt ja tulevaisuudessa

Mentaali- ja työyhteisövalmentajana autan sinua yrittäjänä, asiantuntijana tai esihenkilönä parantamaan henkistä suorituskykyäsi, jotta sisäiset voimavarasi, osaamisesi ja kyvykkyytesi tukevat tavoitteitasi, yhteistyötä, tuloksen tekemistä ja onnistumisiasi.

Merkityksellisyys

Minulle tietoinen toimijuus tuo mukanaan avarakatseisuutta ja kykyä toimia aktiivisesti, tietoisesti ja valiten. Tekemisessä on mukana luottamus omaan osaamiseen ja taito toimia itsenäisesti yhdessä muiden kanssa alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tietoisen toimijan viisaus on kuin löytöretkeilijän avoin mieli tai uudisraivaajan innokkuus etsi ja kokea uusia tilanteita ja asioita. Rakentaa siltaa näkymättömästä näkyvään maailmaan  ja luottaa itseen ja tekemiseen, rohkeana ja avoimena.

Valmennuksissani saat konkreettisia välineitä yksilöiden ja työyhteisöjen vuorovaikutuksen, voimaantumisen, yhdessä tekemisen sekä ajattelu-, tunne- ja toimintatapojen synergiaan ja energiaan.

Asiantuntijana olen kouluttautunut

✔ NLP- ja Mental Traineriksi
✔ Mental Manageriksi
✔ Yhdessäluomisen mahdollistajaksi (CCPI)
✔ Firstbeat-asiantuntijaksi
✔ Rentoutusohjaajaksi
✔ Personal coachiksi
✔ Tradenomiksi

Erityisosaamiseni on vuorovaikutuksen, yhteistyön sekä henkisen hyvinvoinnin ja metataitojen alueilla.

Vuosina 2017 – 2018 olin yhteistyökumppanina tuotteistamassa Työsuojelurahaston rahoittamaa asiakaslähtöistä palveluhanketta: Tulevaisuuden taitoja Yhdessäluomisen otteella, jossa oli mukana pioneerihenkisiä toimijoita mm. Telialta, Finnairilta ja Valtiovarainministeriöstä.

Tuotteistimme palveluun, joka tukee tietoista toimijuutta ja edistää tulevaisuuden metataitojen syntymistä. Taitoja, joilla vastaamme jatkuvan muutoksessa elämisen ja toimintaympäristön haasteisiin.

Tutustu hankkeeseen
"Hmmm... mielenkiintoista, tutkitaan lisää!"

REIJO MYLLÄRI

Reijo Mylläri

Ihminen edellä! Toimit mahdollisesti esihenkilönä, asiantuntijana, yrittäjänä tai tehtävässä, jossa harteillesi on lastattu runsaasti vastuuta ja paineita. Kaipaat kenties tasapainoa työn ja vapaa-ajan suhteelle. Haluat toteuttaa itseäsi ja olla hyvässä suhteessa työhösi ja läheisiisi.

Mentaalivalmentajana ja coachina autan ihmisiä haastavissa elämänvaiheissa tai jumitilanteissa löytämään toimivia keinoja ja energiaa tasapainoiseen ja hyvään päivittäiseen elämään. 

Merkityksellisyys

Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä pitkälle, menkää yhdessä. – Afrikkalainen sananlasku. 

Yritin itse kulkea liian kauan liian nopeasti. Jossain vaiheessa huomasin, että nopeus olikin harhaa. Matkan teko oli raskasta ja hidasta. Mukaan kertyi elämän tieltä jatkuvasti lisää lastia, kunnes jossain kohtaa oli pakko pysähtyä. Tuli hetki, jolloin ymmärsin ottaa apua vastaan, olla nöyrä ja kiitollinen. Siitä alkoi oma muutokseni yhdessä kulkemiseen.

Matkallani löysin merkityksellisyyden siitä, että voin auttaa toisia, sinua, kulkemaan omaa tietäsi nauttien matkastasi löytöretkeilijän tavoin. Oppia näkemään enemmän, ymmärtämään itseä ja ympäristöä paremmin, tekemään parempia valintoja omaan, merkitykselliseen elämään. 

Asiantuntijana olen kouluttautunut

✔ NLP-Traineriksi

✔ Tunneälyvalmentajaksi (EQ-i 2.0 + EQ 360®)

✔ Persoonallisuusanalyysi -valmentajaksi (WorkPlace BigFive®)

✔ Käyttäytymistyylit -valmentajaksi (Peili)

✔ Johtamistyylit -valmentajaksi (Peili)

✔ Ryhmätyönohjaajaksi (STOry)

✔ Coachiksi (SCY)

✔ Sales Call Relucatance® -valmentajaksi

✔ Selling Style® -valmentajaksi

✔ Gazing Inside Sales® -valmentajaksi

✔ TMA Turnaround Management -konsultiksi

✔ Tradenomiksi

✔ Polkujuoksuohjaajaksi

Itsen johtamisen metataidot, vuorovaikutustilanteet ja henkinen hyvinvointi ovat toimintani ytimessä. Dialogisen valmennusotteen tukena käytän turvallisia, osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä.

”Innostus on onnistumisen polttoainetta.”

HELJÄ ORA

Heljä Ora

Intohimoni on mielen mahdollisuuksien tutkiminen ja uuden energian aktivoiminen.

Valmentajana ja organisaatioiden kehittäjänä autan sinua löytämään itsestäsi tietoisen toimijan, astumaan ulos vanhoista toimimattomista ajatus- ja toimintamalleista ja löytämään uuden suunnan ja sisäisen kirkkauden ja selkeyden.

Kohottamalla tietoisuuttamme ja toimimalla yhdessä voimme rakentaa uudenlaista työelämää ja edetä kohti toivottua todellisuusvaihtoehtoa.

Merkityksellisyys

Minulle on tärkeää kuunteleminen ja syvä kohtaaminen. Haluan nähdä asiakkaideni onnistuvan tavoitteissaan, selviytyvän elämänsä haasteista ja löytävän sisäisen tasapainon ja elämän mielekkyyden.

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeä kehittää sisältä ohjautuvaa itsenäistä ajattelua ja yhteistyötaitoja. Tietoinen toimija on rohkea visionääri, joka kohtaa asiat sellaisina kuin ne ovat ja kykenee säilyttämään toimintakykynsä kaikissa tilanteissa.

Asiantuntijana olen kouluttautunut

✔ Yhteiskuntatieteiden maisteriksi (UTA)

✔ Ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi (HPI)

✔Unity in Duality Philosophy and Practice  -valmentajaksi ja harjoittajaksi (Tarab Institute International)

✔CareerCompass®-valmentajaksi (MacMentor Oy) 

✔ Työelämän Mindfulness-ohjaajaksi (HPI ja PotentialProject Intl)

✔Hyvinvointivalmentajaksi (UTA)

✔ Yhdessäluomisen mahdollistajaksi (CCPI)

✔ Kognitiiviseksi terapeutiksi (Integrum)

Kolin vaaroilla vaeltaminen ja tiibetiläiset opettajani Tarab Tulku Rinboche XI, Gesshe Gelek Rinboche ja Khenchen Tenpa ovat aiuttaneet minua omassa elämänikäisessä kasvussani.

Osaamiseni ja kokemukseni ytimessä on johdon ja avainhenkilöiden valmentaminen sekä tiimityön ja yhteistyötaitojen kehittäminen. Käytän valmennuksissani monipuolisia tieteeseen ja kokemukseen perustuvia työkaluja.

”Kaikella on parasta ennen päivämäärä”

SARI KOMULAINEN

Sari Komulainen

Pysyvää on vain muutos. Tietoinen toiminta tarkoittaa minulle tällä hetkellä täyden vastuun ottamista omista kokemuksistani. Tämä koskee myös kaikkia niitä ehdollistumia ja uskomuksia, joita olen onnistunut sisäistämään elämäni aikana niin varhaislapsuudessa kuin kuin myöhemmin aikuisenakin. Täyden vastuun ottaminen antaa vapauden myös luopua siitä, mikä ei enää toimi, joko ulkoisten tai sisäisten olosuhteiden muutoksen vuoksi.

Merkityksellisyys

Minulle on tärkeää tällä hetkellä tukea yksilöitä ja yhteisöjä luomaan tasapainoisia aloituspisteitä uudelle. Usein uuden eheän aloituspisteen luominen tarvitsee vanhojen mallien – usein alitajuntaistenkin – purkamista, jotta uudelle syntyy aidosti tilaa. 

Asiantuntijana olen kouluttautunut

✔ Olen opiskellut noin 10 vuotta sitten elämänkaarityöntekjäksi. Elämänkaarityö perustuu seitsenvuotisjaksoihin ihmisen elämässä ja näiden jaksojen kaikille ihmisille yhteisiin sekä yksilöllisiin  teemoihin. Oman elämänkaaren tarkastelu vapauttaa menneeseen sitoutuneita voimavaroja uuden luomiseen puhtaammalta pöydältä. 

✔ Olen ensimmäiseltä koulutukseltani diplomi-insinööri ja liike-elämän tarpeisiin töissäni olen opiskellut monia aiheita, kuten esim:

    • business coaching
    • hallitustyöskentely
    • esimiestyö
    • palvelumuotoilu

 

Varaa valmennus tai kysy lisää

Kohti tietoista toimijuutta