Ensikosketus tulevaisuuden taitoihin

Ensikosketus tulevaisuuden taitoihin syntyi, kun lähdin Tekesin innovaatiosetelin turvin kehittämään arvolähtöistä palvelustrategiaa: Hyvinvoinnin voimaantumispolkua.Yhdessäluovana palvelumuotoilijana minulla oli Terhi Takanen, yhdessäluomisen otteen kehittäjä/mahdollistaja CoCreators Oy:stä.

Meitä molempia kiinnostaa voimaantuminen ja siihen liittyvät teoriat. Terhi on kirjoittanut aiheesta kirjan: Voimaantuva työyhteisö – miten luomme tulevaisuutta? Itse taas olen opiskellut ja perehtynyt NLP-valmennuksissa tavoitteiden asettamisen, minä kuvan vahvistamiseen, uskomusten muuttamiseen, omien rajojen tiedostamiseen sekä motivaatiotekijöihin tunnistamiseen.

Peruslähtökohtanamme oli tutkia erilaisia tapoja voimaantua sekä kehittää voimavarakartta ja mittaristo itsearvioinnin välineeksi. Kyse oli muutosohjelmasta, itsensä johtamisen polusta, kohti kestävää, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja merkityksellisyyttä. 

Voimaantumispolku toimii niin itsensä johtamisen kuin myös organisaation hyvinvoinnin ja yhteistyön kokoajana ja mahdollistajana.

Mitä on kestävä hyvinvointi?

Sitran näkemyksen mukaan kestävä hyvinvointi tarkoittaa hyvinvointinäkemysten ulottamista ratkomaan uusi henkisen hyvinvoinnin haasteita, joissa kuuluminen, onnellisuus, hyvä elämä ja merkityksellinen tekeminen ovat tärkeässä roolissa. Lähde Sitran megatrendit 2016

Merkityksellisyyttä, voimaantumista ja sisäistä kasvua

Työskentelymme oli intensiivistä ja minulle myös hämmentävää. Olimme jo päässeet mittariston prototyypin osalta maalin. Oli syntynyt voimavara-kartta, jossa arvioitiin 12 eri muuttujaa ajattelun, tunteen, toiminnan sekä fyysisen ja henkisen tasapainon välillä. Olin kuitenkin vasta pääsemässä alkuun. Mitä on tietoisuus? Mitä voimaantuminen merkitsee? Rationaalinen ajattelu ei riittänyt. Olin ikään kuin puun ja kuoren välissä, tietoisena jostakin, joka oli syntymässä ja jota en osannut vielä sanoittaa.

Sisäinen viisaus ja ei-tietäminen

Minulle tarjoutui tämän palvelumuotoilun yhteydessä mahdollisuus oivaltaa oman polkuni askelmerkkejä. Otimme käyttöönYhdessäluomisen voimapakan (Komulainen & Takanen). Sitä käytettiin osana Yhdessäluomisen otteen (Takanen 2015,2013) 4-vaiheista prosessia: tiedostaminen, vapautuminen, kirkastaminen ja harjoittaminen. Tämä prosessi oli kutsu ei-tietämisen tilaan. Pysähdyttiin, viivästettiin itsestään selviä vastauksia ja syntyi uudenlaisia näkökulmia ja suhteita voimaantumiseen ja itsensä kehittämiseen. Kyse oli kokonaisvaltaisesta, henkilökohtaisesta kasvu-ohjelmasta, jossa tietoisuus on vahvassa roolissa.

Olin muutoksessa, itse kokemassa ja luomassa konkreettisisia malleja, joilla lähdimme rakentamaan vahvempaa yhteyttä luovuuteen, intuitioon ja omiin voimavaroihin. Syntyi uuden valmennuspolun alkuidea: Työelämän 12 tulevaisuuden taitoa, jossa Yhdessäluomisen voimapakan tulevaisuuden taitokortit avasivat uusia tietämisen tapoja ja toimivat inspiraation lähteenä. Syntyi valmennus metataitoihin, joihin kuuluu mm. hyvä suhde itseen, yhteisöllinen vuorovaikutus, intuition kanssa työskentely sekä läsnäolo ja tietoisuus kohtaamisen hetkellä. Voit tutustua tämän valmennuksen nykymuotoon Päivä intuitiolle tästä linkistä: https://valmennusvuosikello.fi/valmennuksetnew/

Työelämän 12 tulevaisuuden taitoa 

Oivalsin omassa palvelumuotoiluprosessissani, että kun ajatus tai tunne muuttuvat, syntyy uudenlainen suhde, kuva ja tietoisuus kokonaisuudesta. Projekti Hyvinvoinnin Voimaantumispolku alkoikin muotoutua Työelämän 12 tulevaisuuden taidoksi. Valmennuskonseptiksi, jossa yksilön ajattelu-, tunne- ja toimintamallien tunnistaminen tukevat kaikki yhteisöllisyyttä, vuoro-vaikutusta, innovatiivisuutta ja yhdessä luovaa yrityskulttuuria. Syntyi valmennuspolku, jossa herätämme johtajien, työntekijöiden ja tiimien uudenlaiset tietoisuustaitoja sekä kykyä voimaantua ja löytää vaihtoehtoisa ratkaisuja erilaisiin ongelmiin ja haasteisiin.  

Kaikki 12 tulevaisuuden taitoa vahvistavat työyhteisön kykyä suunnata tulevaisuuteen ja kehittää ratkaisevia metataitoja omassa työssä ja johtamisessa. Opimme taitoja elää jatkuvassa muutoksessa ja tunnistamme, mihin voimme yhdessä vaikuttaa. Näin opimme toinen toisiltamme ja voimme rakentaa arvoistamme käsin uudistuvia, hyvinvointia tukevia ajattelu, tunne- ja toimintamalleja. Yrityksillä on tarve työntekijöistä, jotka osaavat katsoa niin analytiikkaa kuin luovaa toimintaa ja yhdistää ne vahvalla tavalla kestäväksi, hyvinvointia tukevaksi toiminnaksi.

12 Työelämän tulevaisuuden taitoa -valmennusidea on syntynyt Tekesin rahoittamana Yhdessäluomisen palvelumuotoiluhankkeessa keväällä 2017 CoCreators Oy:n ja Valmennus Vuosikellon kanssa.

Kaikki 12 tulevaisuuden taitoa vahvistavat työyhteisön kykyä suunnata tulevaisuuteen ja kehittää ratkaisevia metataitoja omassa työssä ja johtamisessa. Tästä aiheesta lisää seuraavassa blogissa, jossa kerron Työsuojelurahaston rahoittamasta palvelukonseptista: Tulevaisuuden taitoja Yhdessäluomisen otteella.

Jaa tämä postaus